Adresa:
Milan Dvořák
Sokolská 91
294 73 Brodce

tel.: 604 959 112

E-mail: milandvorak.brodce@seznam.cz